Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Administrator (survey@um.gorzow.pl).